Betrokken partijen

De aangesloten partijen hebben de handen in een geslagen om met elkaar de nieuwe voedselketen op te bouwen. Dit doen wij door met elkaar te werken aan het in kaart brengen van de voedselbehoefte op de Uithof. 

Biologen Vereniging Utrecht

De Utrechtse Biologen Vereniging is de studievereniging voor biologiestudenten aan de Universiteit Utrecht in Utrecht. Het is tevens de grootste Biologie-studievereniging van Nederland.

De UBV heeft als doel de belangen te behartigen van de Utrechtse biologiestudent, door zich te richten op de drie pijlers van de vereniging, zijnde wetenschap, gezelligheid en serviceverlening. De vereniging opereert vanuit een aantal kamers in het Koningsbergergebouw, op de Uithof in Utrecht.

Local2Local

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 40 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, die al vele grote namen heeft voortgebracht. De zeven faculteiten bestrijken gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs.

De Universiteit Utrecht werkt hard aan een duurzame wereld binnen en buiten de universiteit. Daarom is zij CO2-neutraal in 2030.

De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. De generatie van nu is de eerste die met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgt en de laatste die dit probleem op kan lossen.

De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Enerzijds door het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Programma Duurzaamheid
Het programma duurzaamheid heeft als doel versnelling aan te brengen op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de universiteit en in de in- en externe communicatie.

Missie: Rolmodel in duurzaamheid door prestaties en gedrag

Visie:

  • Universiteit Utrecht wil duurzaamheid integreren in al haar activiteiten
  • De gemeenschap van de UU is zichtbaar en actief betrokken bij deze ambitie

© 2023 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts, Local2Local en HKU